fbpx

Podmienky súťaže “Taxík za účet”

 1. Usporiadateľ súťaže je Doublestar Sport Bar, Šancová 112, 811 04 Bratislava.
 2. Súťaž platí každý piatok od 10:00 do 23:00 až do odvolania usporiadateľa súťaže.
 3. Usporiadateľ má právo kedykoľvek na mieste rozhodnúť, kto je víťazom v konfliktných situáciách a má právo rozhodnúť ako je možné túto službu využiť, aby došlo k bežnému čerpaniu výhry a nenastala situácia zneužitia na úkor usporiadateľa súťaže, ktorá by bola finančne nadpriemerná.
 4. Zapojiť sa môže každý zákazník Doublestar Sport Baru okrem zamestnancov Doublestar Sport Baru.
 5. Podmienkou získania služby je pokladničný doklad s najvyššou sumou za produkty, dostupné v Doublestar Sport Bare, ktorý bude mať dátum zo dňa súťaže.
 6. Pokladničný doklad môžu súťažiaci nechať na bare v škatuli hocikedy v priebehu dňa do 23:00. Následne personál pokladničné doklady pozrie a vyberie toho, ktorý má najvyššiu sumu. V prípade dvoch alebo viacerých rovnakých súm prebehne náhodné losovanie z výhercov.
 7. Akcia platí na alko, nealko a pochutiny.
 8. Akcia neplatí na hry v bare (biliard, stolný futbal, šípky a pod.) a na cigarety.
 9. Vyhodnotenie prebehne o 23:30 toho istého dňa.
 10. Zákazníci môžu nechávať pokladničné doklady na bare od otvorenia baru – 10:00, avšak, aby taxík zadarmo získali, musia byť prítomní na vyhodnotení t.j. musia byť v bare o 23:30.
 11. Zákazník s najvyššou sumou na účtenke získa odvoz z baru zadarmo v rámci Bratislavy do 10 eur.
 12. Taxík bude možné objednať si hneď po vylosovaní alebo potom hocikedy do záverečnej hodiny, t.j. 02:00.
 13. Pokladničný doklad nemusí byť viazaný na jednu osobu, na účtenke môžu byť položky aj za skupinu osôb. Služby môže využiť aj viacero osôb (max však 4), ktoré pôjdu taxíkom s výhercom.
 14. Taxík zadarmo nie je možné zrušiť alebo presunúť v prípade, že si ho výherca objedná na danú hodinu a taxík už bude čakať pred barom. V takom prípade mu výhra prepadne.
 15. Usporiadateľ si vyhlasuje právo súťaž kedykoľvek zmeniť, presunúť alebo zrušiť.
 16. Všetci súťažiaci svojim zapojením do súťaže súhlasia s podmienkami.

NAPÍŠTE NÁM